CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN

12.12.2022

 

  1. Nội dung và thể lệ chương trình

Lưu ý:

⮚ Doanh số tích lũy được tính từ tổng giá trị các sản phẩm sau giảm giá, cộng dồn phát sinh cùng một số điện thoại (không áp dụng tích điểm khi mua hàng từ Tiki & Tiktokshop)

⮚ Chương trình áp dụng trên tổng giá trị đơn hàng, không giới hạn sản phẩm và số tiền giảm tối đa

⮚ Khách hàng có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều đơn hàng khác nhau

⮚ Không áp dụng kèm theo các khuyến mãi khác nếu có

⮚ Thời gian sử dụng ưu đãi: không giới hạn

⮚ Áp dụng khi đăng nhập và đặt hàng qua webiste: LYB.VN hoặc liên hệ hotline: 1900 988 955 hoặc Inbox trực tiếp Facebook/Instagram chính thức của LYB

  1. Hướng dẫn mua hàng trên Website

Bước 1: Ở góc phải trên cùng Website chọn “Đăng Nhập”

jRunTUShfT7ieCIGpr6nKUBLUZbPGmbMcfbUSZKwKWJODf4Gn_NjG91T7PXylUuC4rfqcTHB3UrMfXT5Fg6UgFLDuSS5zeV_cIiqoKT8Ewnxcxzf69JomWv9z21exMkCgLPfpP5BCMGu3QOfS_a95tO6z299uxlJOJovSJiWKGNCp3QjlkwAiPoAY_Gh5usKVTIhriGd2w

Bước 2: Chọn “Đăng Nhập” với khách hàng đã có tài khoản, hoặc đăng ký mới nếu chưa có

 tài khoản xaj2V8-oAj7ysdcb_geI4SKZHT62tUM6AcBqbhwSkWn-T-8d5B6D_6ysMy-8724jGgopMt9rmd-S3M63BPtVYR0ThSKX_JyZ0b5_vtT65JN73W42TZnqaYOLyt0ABeyPQYQGME4lq_JzJk2lN1YZIuZmmVZQoTfFSI-0dQ-rQOYAkfGGPUlePN09TUiXEFQCvdwJ2NsJ5Q

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, ở cột “Số điện thoại” lưu ý nhập đúng SĐT đã tích điểm, sau đó bấm “Đăng ký”
AkV6oX5BjRPGpR1jL0WYjiaD2VbPV9vajk56qC28Z1Xap40HrJ1z_iZUk4KYh54RiucHdqF6eW1OWipRxiMMSBTFluoZVyHlQy4E00iWNIRiKog-hT-WyEurjERJYp3R2ZX6BfhqgbrzN8RiBLNcLRm2iw4XattmPlCuURfkDS8vyfKvYEo5PlJRs6nj5_gf2LVyej-M1g

Bước 4: Sau khi hoàn tất đăng ký và đăng nhập, khách chọn sản phẩm trên website và đặt mua hàng, số tiền giảm giá theo mức hội viên sẽ hiện thị dòng chữ màu đỏ tương ứng

jyDSdcir5SiL5SMhiR-54lxFMufoRcISOtTJE1369ZXerPC6UfyfAk3meU8oAzgZIsm-P3gObQrx6n1p0kvSva8lrRJNzYy9wGmPrYjXJtYCd1NF9ngboA5JzMBMSEgOg3UJJ8fABzT93aeTtYvpX8khfAUuSUqch4PQyeCCKktjNOtLc9jgqAv1yjILOrSSH-1qVsXd3g

Bước 5: Khách hàng có thể kiểm tra số tiền tích lũy tại mục “Tài khoản của tôi” hoặc liên hệ hotline cùa LYB để được kiểm tra

fa-4ShrnP-kw20YK9_GcIr76uL3PhePvpW7lerCd5_YOrZCv72Eaix3FtlWihKHxcQbTEjLR4eawuqr2bdjr3yi_BiVbpJYR3BAyMRgEDGJNqzcvcSra4PhRA4sCnEUskQqHTuXYRKsnlBXasze3j7ze96b0wmNgc56IWU8mE9D6cn245J0JmLWVX7hPxcrahJbEQlY2PQ

Bước 6: Sau khi đặt hàng thành công sẽ có nhân viên LYB liên hệ xác nhận đơn hàng đến quý khách

 

Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ LYB